March 2024

ཉིན་ཉེར་ལྔའི་རིང་དུ་རྩ་བའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་མཛད་རིམ་ཟིན་ཐོ།

མཁན་ཆེན་བླ་མ་ཨེ་མ་ཧོ།།

ན་མོ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཨེ་མ་ཧོ་ཡེ།།

བླ་མ་དམ་པའི་འགྲོ་དོན་སྲིད་ན་མཚར།།

བུ་སློབ་བཟང་པའི་དམ་བཅའ་ཚིག་མདུན་ན་གཙང་།།

དམ་ཚིག་གཅིག་ལ་སྒྲིལ་བའི་བསོད་ནམས་མཐུས།།

ཤར་ཕྱོགས་ཐེ་གོ་རྒྱལ་ཁམས་བདེ་ལ་བཀོད།།

ནུབ་ཕྱོགས་ནས་མགོན་པོ་སྐྱབས་ནས

https://mp.weixin.qq.com/s/duyy5idgSa5UiME0w_oR0A?fbclid=IwAR1jd_bdCe0F4P4JRC7Qh0RiHIyzgTGsa_Hyt6leCy_Q8EdDKWNA9tmFMeo