December 2019

ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མཁྱེན་ནོ།།
ཨེ་མ་ཧོ།།
ཀ་དག་ཀུན་བཟང་སྟོན་པ་གུ་རུ་རྗེ།།
ལྷུན་གྲུབ་འཇའ་ལུས་ཁྱབ་བདག་གུ་རུ་རྗེ།།
ཟུང་འཇུག་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་གུ་རུ་རྗེ།།
སྐུ་གསུམ་ཀུན་འདུས་གུ་རུ་རིན་པོ་མཁྱེན།།
དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་གུ་རུ་རྗེ།།
མདོ་སྔགས་དམ་ཆོས་ཀུན་རྫོགས་གུ་རུ་རྗེ།།
འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་སྤྱི་གཟུགས་གུ་རུ་རྗེ།།
དཀོན་མཆོག་ཀུན་འདུས་གུ་རུ་རིན་པོ་མཁྱེན།།
བསླུ་མེད་གཏན་གྱི་སྐྱབས་མཆོག་གུ་རུ་རྗེ།།
རེ་ས་གཞན་ན་མེད་དོ་གུ་རུ་རྗེ།།
མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཅིག་གུ་རུ་རྗེ།།
ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་མཛོད་ཅིག་གུ་རུ་རྗེ།།
རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་ངོ་བོ་གུ་རུ་རྗེ།།
ཡི་དམ་ཞི་དྲག་རང་བཞིན་གུ་རུ་རྗེ།།
མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཐུགས་རྗེ་གུ་རུ་རྗེས།།
བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་མཁྱེན།།
ལུས་ལ་འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་ཕྱག་རྒྱ་འཆང་།།
ངག་ལ་འགགས་མེད་ཚངས་དབྱངས་བདུད་རྩི་འཁྱིལ།།
སེམས་ལ་འཁྲུལ་མེད་རིག་པའི་རྩ་དབང་བསྐུར།།
ཨོ་རྒྱན་པདྨས་སྒོ་གསུམ་སྨིན་གྲོལ་མཛོད།།
ཨོྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ།།
རབ་གནས་ས་ཕག་མགོ་ཟླའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་ལ་ཨེ་ཝཾ་ཛྙཱ་ན་གུ་རུའི་ལྷ་ཁང་ནས་ཤྲཱིཿསྨྱོན་ཨེ་མ་ཧོའི་རིག་ཀློང་ལས་ཤར་བ་བཞིན་དུ་ཡི་གེར་སྤེལ་བར་དགེའོ།། །།