July 2019

ཨེ་མ་ཧོའི་རྣམ་ཐར་དད་པའི་ས་བོན།

ཨེ་མ་ཧོའི་རྣམ་ཐར་དད་པའི་ས་བོན།
ལུས་ཀྱི་རང་ཚུགས་ཐུབ་ནས་གནམ་ས་གང་ཞིང་།།
ངག་གིས་བདེན་ཚིག་སྒྲོག་པ་ངོ་ལྐོག་མཚུངས་ཕྱིར།།
ཡིད་ཀྱི་ཏིང་འཛིན་ཤེས་རབ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ།།
རིག་འཛིན་དཔལ་དགྱེས་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་ཐར་ལགས་སོ།།
———-ཤྲཱིཿཨེ་མ་ཧོས