August 2019

གཟིམས་འཇམ་གནང་།།

གཟིམས་འཇམ་གནང་།།
ཨེ་མ་ཧོ།།
བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་རབ་ཏུ་གསལ།།
གཟུངས་སྔགས་བསྙེན་པ་ངག་ཡིད་བཟླས་པ་ཟབ།།
བསྐྱེད་རྫོགས་རྫོགས་ཆེན་སྒོམ་པའི་རྨི་ལམ་བཟང་།།
གསང་གསུམ་གཟིམ་འཇམ་བདེའོ་སྙིང་གྲོགས་རྣམས།།
ཉིན་ཉལ་མཚན་ཉལ་གྱི་ཨེ་མ་ཧོས་གུས་པས་ཕུལ།།

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *