October 2019

༄༅།།གཏེར་ཆེན་རིག་འཛིན་པདྨ་དྲག་སྔགས་གླིང་པའི་གཏེར་འབུམ།

༄༅།།གཏེར་ཆེན་རིག་འཛིན་པདྨ་དྲག་སྔགས་གླིང་པའི་གཏེར་འབུམ།
གླེགས་བམ་པོད་ཨོཾ།
ཨེ་མ་ཧོས་བསྒྲིགས།
པདྨ་དྲག་སྔགས་གླིང་པའི་དག་སྣང་གསང་བའི་ཆོས་སྐོར་ལས༔
རྫོགས་ཆེན་དུས་འཁོར་རྩ་བའི་དབང་ཆོག་ཀུན་བཟང་རང་གྲོལ༔
དཔལ་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྨིན་བྱེད་དབང་གི་རིམ་པ་བྱིན་རླབས་ཉེ་བརྒྱུད་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ།
རྫོགས་ཆེན་དུས་འཁོར་སྨིན་བྱེད་སྙིང་གི་ཐིག།
བྱིན་རླབས་དབང་གི་སྨིན་གྲོལ་བདུད་རྩིའི་ཆར།།
བདག་སོགས་འགྲོ་བློའི་བུམ་པར་སྙིལ་མཁས་པའི།།
སྐྱབས་གཅིག་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེས་རྟག་ཏུ་སྐྱོངས།།…………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *