October 2019

Taiwan 2019

མཁན་པོ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་མཇལ་ནས་ཆོས་དང་དམ་ཚིག་ངོ་ལྐོག་མཚུངས་པས་གླེང་མོལ་དང་བསྟན་འགྲོར་སྨན་པའི་ཐུགས་སྨོན་དང་སྐྱབས་གསོལ་དང་། ཁྱད་པར་སྦས་ཡུལ་པདྨ་བཀོད་ལ་པདྨ་དྲག་གླིང་གི་བཀའ་འབུམ་དབང་ལུང་ཁྲིད་སྤེལ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་དང་། བསམ་ཡས་བཤད་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་ལ་ཡི་རངས་དང་སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་ཐར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་འོད་སྣང་བཅས་མཛད་བཟང་བླ་ན་མེད་པར་བྱུང་བས་དགེ་བ་རྫོགས་བྱང་དུ་བསྔོས།།

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *