March 2020

སྒྲོལ་དཀར་ལ་གདམས་ཚིག་ཨུཏྤལ་དཀར་པོ།།
ན་མོ་གུ་ར་ཝེ།།
བློ་གཏད་བླ་མ་དམ་པ་སྐྱབས་འགྲོ་ཡི་མཐར་ཐུག།
གཞན་དོན་ལྷུར་ལེན་བྱེད་པ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།།
དྲན་ཤེས་བག་ཡོད་སྐྱོང་བ་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ལམ་འཁྱེར།།
ཀུན་བཟང་རྒྱལ་བའི་ལམ་ལ་བདེ་མྱུར་ཏུ་ཕེབས་ཤོག།
ཨེ་མ་ཧོས

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *