November 2023

༄༅།།གནོད་སྦྱིན་ཙིའུ་དམར་པོའི་གསོལ་བསྡུས་

༄༅།།གནོད་སྦྱིན་ཙིའུ་དམར་པོའི་གསོལ་བསྡུས་

སྣང་སྲིད་དབང་དུ་སྡུད་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་

ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

ཧཱུྃ་ཧྲཱི་ཧཱུྃ།།

འཇིགས་རུང་བཙན་ཡུལ་ཟངས་ཐང་དམར་པོ་ནས།།

འཇིགས་བྱེད་བཙན་རྒོད་རོལ་བ་སྐྱ་བདུན་ཚོགས།།

འཇིགས་མེད་རྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པའི་གར་སྟབས་བཅས།།

མ་རུང་བསྟན་དགྲ་སྒྲོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད།།

ཨོྃ་ཧྲཱིཿ པདྨ་ཏཱ་ཏྲི་ཏ་ཧཱུྃ་ཕཊཿ

༡༡/༡༠/༢༠༢༣་ལ་ཨེ་ཝྃ་རིག་པའི་ངོར་ཨེ་མ་ཧོས།།