August 2019

རིག་པ་ཆོས་ཚོགས་དར་སྨོན།

རིག་པ་ཆོས་ཚོགས་དར་སྨོན།
ན་མོ་གུ་རུ་པདྨ་ཀ་ར་ཡེ།།
ཀུན་བཟང་བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་དང་།།
རིག་འཛིན་རྩ་གསུམ་སྲུང་མའི་ཐུགས་རྗེའི་མཐུས།།
དཀོན་མཆོག་རྣམ་གསུམ་བདེན་པའི་དངོས་གྲུབ་དཔལ།།
རིག་པ་ཆོས་ཚོགས་དར་རྒྱས་ཕུན་ཚོགས་ཤོག།
ཆོས་ཀྱིས་བསྐྱངས་པའི་སློབ་ཚོགས་གཉེན་དུ་འདུས།།
གྲོགས་ཀྱིས་བསླུས་པའི་འགྱོད་བཤགས་བཟོད་གསོལ་འདེབས།།
ཚེ་གང་བསྒྲུབས་པའི་འབྲས་བུ་གནད་དུ་སྨིན།།
རིག་པ་ཆོས་ཚོགས་འཛམ་གླིང་རྒྱན་དུ་ཤོག།
ཤྲཱིས་སོ།།

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *