February 2020

ཁ་ཙང་དགེ་མང་ཨོ་རྒྱན་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་དུ་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་བུམ་གཏེར་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་།
བྱམས་བརྩེ་དད་གུས་བླ་ན་མེད་པའི་མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་འོད་ཟེེར་གྱི་དངོས་སློབ་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་དང་ཤེས་རབ་བཟང་པོ་སོགས་རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོས་མཉམ་འཛོམས་ཀྱིས་ཚོགས་འཁོར་རྒྱ་ཆེར་མཛད་པའོ།།

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *